Stor avdeling

Stor avdeling

Vi er 20 barn fra 3 - 5 år og 3 - 5 voksne på avdelingen. Barna møtes i garderoben når de kommer. Voksne er nær barna i lek, spill og samtale. Språk er et viktig område for oss. 

Mandag, onsdag og torsdag har vi frilek det meste av formiddagen, men avbrutt av stasjonsaktiviteter og eventuellt formingsaktiviteter som foregår. Stasjonsaktiviteter kan være tegning, forming, lego, spill, pluss-pluss m.m. Da bestemmer en voksen hvilken aktivitet barna skal på og med hvem. Øve opp konsentrasjonen, må forholde seg til andre enn en vanligvis leker med, av og til må en gjøre noe en ikke har så lyst til. 

Tirsdag er turdag. Vi går ut av barnehagen til et av våre turmål, se fil (inne og ute). Har med sekk m/ mat og drikke og er der i 2 - 3 timer før vi vender tilbake til barnehagen. Vinterstid går vi på tur mindre enn ellers i året for da spiser vi gjerne i barnehagen først og går tur etterpå eventuellt. 

Fredag har vi åpen dør (fra 1 oktober - påsketider ) mellom stor og liten avdeling. Barna kan da velge hvor de vil leke. Rydding og fellessamling ca 0945 med hele barnehagen. Populært for alle, og ekstra tas for søsken som får ha småsøsken foran seg i samlingen. 

Måltider - mandag, onsdag og torsdag serverer vi brødmat. Tirsdag har barna med matpakke og fredag serverer vi varm mat som vi lager over bål eller inne. Væravhengig, men så mye som mulig lager vi bål. 

Bursdager - bursdagsbarnet får krone. Alle synger bursdagssangen og klapper antall år. Deretter har vi "rakett" som vi sender opp og "non - stop" lek, veldig populært og spennende.

Femkløverklubb - ekstra opplegg for femkløverne i barnehagen.

Gymlek - omtrent en gang i uka til de som trenger ekstra stimulering, men av og til får alle være med

 

Dagsrytme

0730 -      Barnehagen åpner. Frilek og ulike aktiviteter pluss gruppeaktiviteter.

0930/45 - Ryddetid med stasjonsoppgaver de dagene vi skal ha det. Frilek forsetter etterpå. 

1100 -      Håndvask før samlingen

1100 -      Samlingsstund. Barn og voksne samles i fellesskap. Vi synger, leser, prater sammen, bruker fortellinger og flanellografer. Ordensbarna teller, trekker dagslapp, kan fortelle noe de har lyst til, bestemmer hvem som skal gå først ut når vi er ferdig. Har vi temauker preger dette samlingsstunden. 

1130 -      Måltid

1200 -      Påkledning og utelek. 

1430-       Frukttid pluss knekkebrød/ matpakke. Samles inne eller ute avhengig av været. 

1515 -      Utelek igjen etter fruktpausen.  

1630 -      Barnehagen stenger.