Liten avdeling

Liten avdeling

Liten avdeling består av 7 barn og har 3 voksne knyttet til avdelingen. Det er voksne med omsorg, glede og trivsel i hverdagen. De skaper tette og nære relasjoner til barna. De er gode til å sitte sammen med barna dvs. også mye på gulvet der barna ofte oppholder seg. Varierer med formingsaktiviteter eller andre aktiviteteter ved bordet. Av og til gymlek i vinterhalvåret. 

Samlingsstund -  Sanger, regler og små fortellinger med flanellograf er mye brukt.

Turdag - på vårparten begynner de med en turdag i uka. Da går de en liten tur i nærmiljøet gjerne til en lekeplass eller annet friområdet. Liten avdeling av fått en fin turbuss som er stas og sitte oppe i. 

Uteområdet - liten avdeling har et eget inngjerdet oversiktlig område som gir muligheter og ulike utfordringer for barna. Liten avdeling kan også bruke sjørøverskuta og leke på utelekeplassen til stor avdeling av og til.

Måltid - mandag, onsdag og torsdag serveres brødmat. Fredager varm mat og tirsdager har dere med matpakke. 

Bursdager - barna får krone, synger bursdagssangen med barnet i midten.  

Dagsrytmen

0730 - Barnehagen åpner. Fri lek / aktiviteter. Frokost med de som ikke har spist

0945  - Ryddetid. Litt å spise.  Skift av bleier. Utelek sommer som vinter. 

1100 - Samlingsstund hvor de sitter på små puter på gulvet. 

1115 - Vaske hender før måltidet.

1200 - Sovetid for noen. Kos og lek når de våkner. 

1430 - Ryddetid. Skift av bleier og vask av hender før måltid. 

1445 - Måltid med mat og frukt.  

1530 - Fri lek ute. 

1630 - Barnehagen stenger.