Søke plass i Kløverenga barnehage

Kløverenga barnehage er en del av samordnet opptak i Bærum kommune. Se "vedtekter" for barnehagens egne opptakskriterier. Søknadsfristen er 1. mars. Her er lenken til kommunens søknadsskjema: