Ansatte

Kontor

Maren Holck

Stilling: Styrer
styrer@kloverenga.no

Maren Holck

Stilling: Styrer

Stedfortreder for styrer ved fravær eller seniordager

Liten Avdeling

Maren Holck

Stilling: Styrer
styrer@kloverenga.no

Maren Holck

Stilling: Styrer

Stedfortreder for styrer ved fravær eller seniordager

Stor avdeling

Aleksander Langslet

Stilling: Assistent

Kari Høyem

Stilling: Assistent

Maren Holck

Stilling: Styrer
styrer@kloverenga.no

Maren Holck

Stilling: Styrer

Stedfortreder for styrer ved fravær eller seniordager