Kløverenga barnehage

Kløverenga er en privat barnehage med lange tradisjoner i nærområdet. Barnehagen har to avdelinger, en liten med 7 barn og en stor avdeling med ca 20 barn. Vi har god plass inne og store utearealer. Det er fine turmulighet i området og barnehagen er mye ute på tur i skogen og ved sjøen. Barnehagen er nærmeste nabo til Høvik Verk Barneskole, noe som gjør henting og levering av flere søsken enkelt.

Kløverenga barnehage er en privat barnehage drevet av Kløverenga Kvinne- og Familielag. Barnehagen ble startet opp i 1964 og har lang tradisjon i nærområdet.  Utearealet er stort og vi er mye ute hver dag hele året. De store har fast turdag i nærmiljøet, i skogen eller ved sjøen. Vi besøker Høvik bibliotek flittig.
Vi har fokus på språk og sosial kompetanse. Vi har faste opplegg for tema om eventyr, barn i andre land, kroppen, bondegård og planeter for å nevne noe.