Kultur og tradisjon

Kultur

Vi ønsker at barna skal bli opptatt av og stolte av nærmiljøet sitt. Dette gjør vi ved at vi bruker områdene mye.

Vi går turer i nærheten -Høvik Verk skole - lekeplasser - Høvik bibliotek - Veritasparken med skogen og strendene - Henie Onstad kunstsenter - Høvik kirke. Når vi er på tur vil vi ta vare på og ha respekt for stedene vi er på ved å ikke ødelegge trær og busker, plukke søppel etter oss blant annet. 

Kultur formidles gjennom temaene vi har og tradisjoner av ulikt slag. På våren følger slengtau, paradis og  likeledes 1-2-3 rødt lys blant annet ved siden av andre fellesleker som hauk og due, sisten, gjemsel. 

 

 Lavvoen vår

Høvik bibliotek  - i perioder bruker vi det mye mens i andre perioder blir det noe mindre turer dit. Prøver å holde på det slik at biblioteket er noe barna kan forholde seg til for å lpne bøker og annet. Samtidig har vi brukt biblioteket til teaterforestillinger vi har laget for andre barnehagebarn i nærmiljøet vårt. Vi ser at barna gleder seg over å gå dit og løper over Plahtejordet til og fra. 

Norske eventyr - vi har lenge brukt norske folkeeventyr for å formidle noe norsk kultur. Dette kan fint brukes på stor og liten avdeling. Barna utvikler evnen til å uttrykke seg gjennom rollespill og teater for det blir mye teater for hverandre og foreldre. Barna starter samlingsstund ved at ordensbarnet er Peder Christian Asbjørnsen med lykt, stav, ryggsekk og hatt kommer først inn og så møter de "gamle Kari" ved peisen som forteller eventyr. Ettersom barna lærer eventyret er de med å spiller teater.

Tema om planetene og solsystemet vårt er spennende. Vi lager plaketer blant annet som de får med seg hjem og planetsangen kan de på rams. Spennende å henge opp selvlysende planeter i gangen som vi kan se når det er mørkt pluss stjernebilder.  

Tradisjon

Fotografering - i september kommer fotografen og tar enkeltbilder av barna og avdelingsvis.

Foreldrekaffe - tidlig i september for nye og gamle foreldre slik at en starter tidlig opp med å bli kjent med hverandre både barn og nye voksne. 

"Gamle" barnehagebarn - siste uka i september blir de "gamle" barna invitert på besøk etter skoletiden. Da blir det lek og prat med gamle venner pluss noe ekstra å spise for alle.

Lucia - 13 desember inviteres forreldre til Luciafest i barnehagen. Barna på begge avdelinger er hvitkledde og er med å gå i Luciatog med sang. Foreldre og barn koser seg med lussekatter og pepperkaker etterpå.

Høvik kirke - vi besøker kirken til en enkel barnegudtjeneste

Nissefest - Hele barnehagen har felles nissefest. Da er små og store kledt i rødt og vi leker og synger før vi spiser nissegrøt. 

Skiskole - Femkløverne får tilbud gjennom skiforeningen om å delta på skiskolen. Vi følger. 

Karneval - i uke 9 etter vinterferien kler vi oss ut og leker, danser og "slår katta ut av sekken" og spiser pølser. 

Sommeravslutning - felles for hele barnehagen hvor barn, foreldre, søsken og besteforeldre kan være med å hygge oss sammen en ettermiddag. Vi leser opp en hilsen til alle femkløverne og de får perm som inneholder arbeider og bilder fra barnehagetiden.

Temaarbeid - norske folkeeventyr / planeter

T