Stor avdeling

Stor avdeling

Vi er 20 barn fra 3 - 5 år og 3 - 5 voksne på avdelingen. Barna møtes i garderoben når de kommer. Voksne er mye nær barna i lek, spill og samtale. Språk er et viktig område for oss. 

Mandag, onsdag og torsdag har vi frilek det meste av formiddagen, men avbrutt av stasjonsaktiviteter og eventuellt formingsaktiviteter som foregår. Stasjonsaktiviteter kan være tegning, forming, lego, spill, pluss-pluss m.m. Da bestemmer en voksen hvilken aktivitet barna skal på og med hvem. Øve opp konsentrasjonen, må forholde seg til andre enn en vanligvis leker med, av og til må en gjøre noe en ikke har så lyst til. 

Mandag er fast opplegg for femkløverne etter måltidet. Vanligvis går de ut etter stasjonsaktiviteter og samling. 

Tirsdag er turdag. Vi går ut av barnehagen til et av våre turmål, se fil (inne og ute). Har med sekk m/ mat og drikke og er der i 2 - 3 timer før vi vender tilbake til barnehagen. Vinterstid går vi på tur mindre enn ellers i året for da spiser vi gjerne i barnehagen først og går tur etterpå eventuellt. 

Fredag har vi åpen dør (fra 1 oktober - påsketider ) mellom stor og liten avdeling. Barna kan da velge hvor de vil leke. Fellessamling med alle før måltid. Populært for alle. Stor avdeling bruker også grillplassen vår ute mye av året for å lage varm mat over bålet.

Måltider - mandag, onsdag og torsdag serverer vi brødmat. Tirsdag har barna med matpakke og fredag serverer vi varm mat.

Bursdager - bursdagsbarnet får krone. Alle synger bursdagssangen og klapper antall år. Deretter har vi "rakett" som vi sender opp og "non - stop" lek, veldig populært og spennende.

Dagsrytme

0730 - Barnehagen åpner. Frilek og ulike aktiviteter pluss gruppeaktiviteter.

0930/45 - Ryddetid med stasjonsoppgaver etterpå. Frilek igjen før.

1100 - håndvask før samlingen

1100 - Samlingsstund. Barn og voksne samles i fellesskap. Vi synger, leser, prater sammen, bruker fortellinger og flanellografer. Ordensbarna teller, trekker dagslapp, kan fortelle noe de har lyst til, bestemmer hvem som skal gå først ut når vi er ferdig.

1130 - Måltid

1200 - Påkledning og utelek. 

1430- Frukttid pluss knekkebrød/ matpakke.

1515 - Utelek det meste av året også vinterstid når været tillater det.

1630 - Barnehagen stenger.