Stor avdeling

Stor avdeling

Vi er 20 barn fra 3 - 5 år og 3 - 5 voksne på avdelingen. Barna møtes i garderoben når de kommer. Voksne er mye nær barna i lek, spill og samtale. Språk er et viktig område for oss. 

Mandag og onsdag har vi vanligvis delt opp barna etter alder. Vi har femkløverne, firkløverne og trekløverne. Vi bytter da på hvem som er ute og inne og har ulike aktiviteter/ gymnastikk / drama eller lek som vi gjennomfører med gruppene.

Tirsdag er turdag. Vi går ut av barnehagen til et av våre turmål, se fil (inne og ute). Har med sekk m/ mat og drikke og er der i 2 - 3 timer før vi vender tilbake til barnehagen. Vinterstid går vi på tur mindre enn ellers i året.

Torsdag er det fortellerstund på Høvik bibliotek. Dit går deler eller hele barnegruppa. Bakedag hvor vi baker rundstykker av og til. 

Fredag har vi åpen dør (fra 1 oktober) til liten avdeling. Barna kan da velge hvor de vil leke. Fellessamling med alle før måltid. Populært for alle. Stor avdeling bruker også grillplassen vår ute mye av året for å lage varm mat over bålet.

Måltider - mandag, tirsdag og onsdag har barna med matpakke. Torsdag serverer vi brødmat og fredag varm mat.

Bursdager - bursdagsbarnet får krone og velge kappe. Alle synger bursdagssangen og klapper antall år. Deretter har vi "rakett" som vi sender opp og "non - stop" lek, veldig populært og spennende.

Dagsrytme

0730 - Barnehagen åpner. Frilek og ulike aktiviteter pluss gruppeaktiviteter.

1045 - Ryddetid.

1100 - Samlingsstund. Barn og voksne samles i fellesskap. Vi synger, leser, prater sammen, bruker fortellinger og flanellografer. Ordensbarna teller, trekker dagslapp, kan fortelle noe de har lyst til, bestemmer hvem som skal gå først ut når vi er ferdig.

1130 - Vaske hender og måltid.

1200 - Påkledning og utelek. Gruppeaktivitet.

1445 - Frukttid pluss knekkebrød/ matpakke.

1515 - Utelek det meste av året også vinterstid når været tillater det.

1630 - Barnehagen stenger.